O projekcie

Projekt „Droga przez piekło – Polacy w II Wojnie Światowej, opowieść w Polskim Języku Migowym” jest dedykowany osobom niesłyszącym i wszystkim, którzy uczą się, pracują lub interesują się Polskim Językiem Migowym (PJM). Z pomocą lektora PJM oraz map, zdjęć, infografik przekazywana jest wiedza w kanale komunikacji najbardziej zrozumiałym dla osób niesłyszących. Jednocześnie w dole ekranu jest możliwość włączenia napisów w języku polskim. Jest to zgodne z ideą dwujęzyczności (język polski – Polski Język Migowy) stosowaną przez Fundację Miedzy Uszami we wszystkich swoich projektach.

Projekt ten jest kontynuacją historycznych projektów edukacyjnych w PJM realizowanych przez Fundację Między Uszami od 2013 roku. Poprzednie projekty dotyczyły Powstania Styczniowego oraz Pierwszej Wojny Światowej.

Zarówno obecny jak i poprzednie projekty powstały w ramach programu Patriotyzm Jutra realizowanego przez Muzeum Historii Polski.

W prace nad projektem zaangażowane były osoby niesłyszące, słabosłyszące, surdopedagodzy i historycy.


Poniżej przedstawiamy filmy z lektorem PJM opisujące losy Polaków walczących z Niemcami w okupowanej Polsce oraz  na frontach Drugiej Wojny Światowej.


  Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 r., wysiedlenia i zsyłki Polaków, sprawa Katynia

1 września 1939 roku Polska została zaatakowana od zachodu przez Niemcy i po 17 dniach od wschodu przez ZSRR. Zachodni Alianci nie pomogli Polsce. Wojna obronna musiała skończyć się porażką. Jak wyglądał przebieg Kampanii Wrześniowej i co działo się po upadku Polski, zobaczycie w tym filmie.

 


  Działalność Polaków u boku Aliantów na zachodzie Europy i w Afryce Północnej

Polacy nigdy nie przestają walczyć o wolność. Po przegranej wojnie w 1939 roku kilkadziesiąt tysięcy Polaków uciekło na zachód Europy, do Francji i Wielkiej Brytanii. Tam organizował się rząd na uchodźctwie (rząd emigracyjny) i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków przedarło się razem z Armią Andersa z terenów ZSRR na Bliski Wschód kontrolowany przez Brytyjczyków. O tym i o innych ważnych wydarzeniach  na zachodzie Europy i w Afryce północnej opowiada ten film.

 


  Działalność Polaków u boku Armii Czerwonej

W latach 1939/1940 władze radzieckie prześladowały ludność polską i dokonywały masowych wywózek Polaków z ziem zajętych przez ZSRR po 17 września 1939. Jednak, gdy Hitler zaatakował ZSRR w 1941 roku, Stalin potrzebował każdego wsparcia, żeby uchronić kraj przed upadkiem. Zezwolił na zorganizowanie w ZSRR Armii Polskiej składającej się w dużej części z Polaków zwolnionych z więzień i obozów pracy. Armia ta, nazwana Ludowym Wojskiem Polskim szła razem z Armią Czerwoną w ciężkich bojach wypierając Niemców coraz bardziej na zachód. Zobaczcie jak się to skończyło.

 


  Walka z Niemcami w okupowanej Polsce

W latach 1939 – 1945 ziemie polskie znajdowały się pod brutalną, okrutną okupacją niemiecką. Był to mroczny czas terroru, prześladowań, egzekucji, ludobójstwa, niszczenia polskiej kultury i rabunkowej gospodarki. Ale było to też czas nieustającej walki i oporu. W konspiracji, w partyzantce i w powstaniach – w Getcie Warszawskim i w Powstaniu Warszawskim. Niestety oba powstania zakończyły się tragicznie. O tych mrocznych latach i heroicznej walce w okupowanym kraju opowiada ten film.

 


  Upadek Niemiec i sytuacja Polski po II Wojnie Światowej

Wojna skończyła się zupełną klęską Niemiec, ale Europa po tej wojnie była zupełnie zrujnowana, a Polska wyszła z niej okrutnie poraniona, słabsza, mniejsza , tracąc 20% populacji.  Zachodni Alianci dogadali się ponad głowami Polaków ze Stalinem, który wciągnął w Polskę w strefę wpływów ZSRR i brutalnie wprowadził tam władzę socjalistyczną. Zobaczcie jak tworzyła się powojenna Polska Ludowa.

 


Kalendarium historyczne - poniżej zmnajdziecie tablice pokazujące chronologicznie najważniejsze wydarzenia omawiane w projekcie. Można je pobrać i wyrukować - oryginalny rozmiar A3.

 

 


 

Słowniczek